Profesör Dr Timur Gürgan 1980’de Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olduktan sonra; 1985’te, Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine başladı; 1988’de doçent, 1995’te profesör unvanını aldı.

1986’da, Joint Academical Unit of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Physiology, London Hospital Medical College ve Reproductive Endocrinology Unit of St Bartholomew’s Hospital’da üreme tıbbı dalında araştırma görevlisi olarak atandı ve bu görevde iki yıl kaldı. “Fallop Tüpleri İçeriğinin İnsan Oositlerinin Fertilizasyonunda Oynadığı Rol” projesini yürüttü. Aynı zamanda Lister Hospital ve London Bride Hospital’da yardımcı üreme teknikleri üzerinde çalıştı; Vancouver, Kanada’daki Haddash Medical University’de Prof. Victor Gomel’den endoskopik mikrocerrahi eğitimi aldı; ayrıca Haddash Üniversitesi’ne “Fallop Tüpü Mukozasının Kültürü” konulu ziyarette de bulundu. 1993-1994’te, Prof. Walwiener ve Prof. Jacques Donnez ile birlikte endoskopik cerrahi üzerinde çalıştı.

1995-1996’da endoskopik endometriozis cerrahisi üzerindeki deneyimlerini artırmak için, Harry Reich ve Camran Nezhat ile çalışma fırsatını buldu. 1995’te, Cornell University, Centre for Reproductive Medicine and Infertility, New York, USA’de 6 ay süreyle ziyaretçi profesör olarak bulundu; Prof. Zev Rosenwaks ve ekibiyle çalıştı. Ayrıca; Center of Reproductive Biology Associates’ta Dr.Michael Tucker’ı, Reproductive Medicine and Science of Saint Barnabas’ta Jaques Cohen ve Mina Alikani’yi ve in Bourn Hall Clinic’te Mr. Peter Brinsden’ı ziyaret fırsatını buldu.

10 yıl süreyle; Hacettepe Üniversitesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bölümü başkanlığını yürüten Profesör Gürgan halen bu göreve devam etmektedir. 1997-2000 yılları arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nün başkanlığını yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ndeki jinekolojik endoskopi, IVF, androloji ve menopoz bölümlerini kurdu. 90’lı yılların başlarında jinekolojik endoskopiyi ve androlojiyi, uluslararası uzmanların desteğiyle ülkesine getirdi. Bölümü’nde yardımcı üreme teknolojileri ve jinekolojik endoskopi öğrenim ve eğitim gören çok sayıda meslektaşı ve öğrencisi, Ülke’deki çeşitli kurumlarda hizmet vererek ülkesindeki üreme tıbbı bilimsel standartlarının yükselmesini sağladılar.

Kendisi ayrıca; bilimsel açıdan ileri derecede başarı kazanan, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar organize etti. Üreme tıbbının uluslararası öncülerinden çok büyükbir bölümü bu toplantılara katıldı ve Türkiye’yi ilk kez ziyaret etme fırsatını buldu. Bu toplantılara katılan genç bilim insanlarının ve jinekologların çok büyük bölümü, yüksek standarda sahip konuşmaları dinlemenin yanı sıra, söz konusu liderlerle kişisel olarak tanışma şansını yakaladı ve bazıları bu liderlerin enstitülerinde çalışmak üzere yurt dışına gitme fırsatını elde etti.

Türkiye Fertilite Derneği’nin kuruluşunda çalıştı ve 2008 yılında bu derneğin başkanlığına seçildi. Kendisi aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı’nın Yardımcı Üreme Teknikleri lisans komitesinde de aktif görevlerde bulundu.

1988’de ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriyology) üyesi olan Profesör Gürgan, derneğin Uluslararası Tavsiye Komitesi’nde 10 yıldan daha uzun süre hizmet vererek söz konusu derneğin Türk meslektaşları tarafından bilinmesi için çaba harcadı ve ESHRE himayesinde çeşitli aktiviteler organize etti.

2007’de, bu önemli derneğin yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve halen dernek için aktif çalışmaktadır. ESGE derneğinin kurucu üyesi olarak faaliyet gösterdi ve 1996-2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdi. International Advisory Committee of American Association of Gynecological Laparoscopist’in Uluslararası Tavsiye Komitesi’nde ve International Society of Gynecological Endoscopy’nin yönetim kurulunda görevlidir. Middle East Fertility Society (MEFS)’nin uluslararası danışmanı ve MEFS Journal yayın kurulu üyesidir. Mayıs 2005’te İstanbul’da düzenlenen 13th World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproductive Technologies and Genetic başkanlığını yapmıştır.

Yeni kurulan International Society of In Vitro Fertilization’ın eğitim ve öğrenim faaliyetlerinde yardımcı olarak çalışmaktadır. Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM) yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve Mayıs 2007’de Antalya’da düzenlenen MSRM Annual Meeting’in başkanlığını yapmıştır. Ekim 2009 tarihinde de Antalya’da Üreme Tıbbi Derneği kongresine başkanlık yapmış ve yüksek katılımla, internasyonel çok sayıda konuşmacı ile büyük övgü toplamıştır. Profesör Gürgan’ın yürüttüğü Türkiye Üreme Tıbbı Derneği başkanlığı, ülkemizdeki önemli bilimsel faaliyetlerinden birisi olarak devam etmektedir.

PCOS, endometrioz , klinik ART uygulamaları, ofis histeroskopisi ve ART uygulamalarında çoğul gebeliğin önlenmesi; başlıca ilgi alanlarıdır. Ayrıca RBM Online, Human Reproduction, Fertility Sterility, MEFS Journal ve AAGL Journal gibi bazı dergilerde editör kurulunda çalışmakta ve eleştirmen olarak görev yapmaktadır.

Profesör Gürgan üniversitedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra GÜRGAN CLINIC Kadın Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi 2000’den bu yana Bilimsel Yöneticisidir. Ekibi ile birlikte ülkede Doç Dr Aygül Demirol liderliğinde PCOS hastası kadınların, oositlerin in vitro matürasyonunu takiben başarıyla ilk gebeliklerin elde edilmesini sağlamıştır ve halen bu konuda çalışmaları devam etmektedir.

Gürgan Clinic ekibi ayrıca International Special Interest gruplarıyla birlikte çalışmaktadır. IVF laboratuvarı kalite yönetimi ve yeni projeler üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Hacettepe Universitesi Techno-city’de bir araştırma ve geliştirme laboratuvarı kurulumunu tamamlamış ve ekibiyle birlikte araştırma projeleri üzerinde çalışmaya başlamıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayına sahiptir.

Comments are closed.