ABank kadın yöneticileriyle fark yaratıyor…

ABank’ın, üst yönetiminde 4, yönetim kurulunda ise 2 kadın yöneticisi bulunuyor.
Ülkemizin, üst üste iki kadın genel müdür deneyimi yaşamış ilk ve tek bankası ABank, kadın istihdamına yönelik hassasiyetiyle dikkat çekiyor.

ABank’ın, kadın istihdamı ve çalışan oranı konusundaki çıkış noktası, “eşitlik” vizyonu. Bankanın halihazırda, Genel Müdürü Müge Öner dâhil; üst yönetiminde 4, yönetim kurulunda ise 2 kadın yöneticisi bulunuyor.

Kadınların, ekonomik hayatlarını kendileri şekillendirmeye başladığında, gelirlerinin büyük çoğunluğunu eğitim, kültür gibi, yeniden üretim alanlarında harcadıkları, birçok araştırmada çıkan bir gerçek. Ayrıca iş yaşamı, kadınlara has yaklaşımlara, her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor. Kadın dostu şirket tanımlamasına, her geçen gün daha fazla şirket giriyor.

Kadın istihdamında farkındalık!

Bu alanın erken örneklerinden ABank’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Müge Öner, finans sektöründe kariyer yollarının ve terfilerin, öznel değerlendirmelerden çok, başarıya, performansa ve tecrübeye dayalı olduğunu vurgulayarak; “Bu da, cinsiyet ayrımı olmadan, çalışanların eşit koşullarda kendilerini geliştirmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine uygun bir ortam yaratıyor. Bunun bankamızdaki doğal sonucu olarak, üst yönetimimizde 4, yönetim kurulumuzda ise 2 kadın liderimizin olmasından gurur duyuyoruz.” dedi.

Düşük kadın istihdamı

Avrupa ülkeleri ve Türkiye kapsamında yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda, özellikle kadın istihdamı konusunda, Avrupa genelinin bir hayli gerisinde olduğumuzu vurgulayan Öner; sözlerine şöyle devam etti: “15–64 yaş gurubundaki erkek istihdamı, AB’de yüzde 71, Türkiye’de ise yüzde 70. Konu kadın istihdamına gelince, makas açılıyor. AB’deki kadınların yüzde 60’ı, Türkiye’deki kadınların ise sadece yüzde 30’u istihdam ediliyor. ABank olarak, bu somut veriden hareketle ve organizasyonumuzun her seviyesinde kadın-erkek eşitliği vizyonumuz doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi hedefliyoruz.”

Artan kadın yöneticiler
Öner, kadınların, dönemsel dalgalanmalardan bağımsız olarak, şirketlerin yönetiminde gitgide daha fazla söz sahibi olmaya başladığını da vurgulayarak; “Bu eğilimi çok sağlıklı buluyorum, zira başta Türkiye ekonomisi olmak üzere, tüm dünyanın dengeli ekonomik büyümesi, biraz da kadın istihdamının ve kadın yöneticilerin artmasıyla mümkün olabilir. Bunu, peş peşe 2 kadın genel müdür deneyimi yaşamış, ülkemizin ilk ve tek bankasının genel müdürü olarak söylemekten büyük gurur duyuyorum.” dedi.

ABank’ın 2016 yılsonu itibariyle, 901 kişi olan toplam çalışanının 426’sının kadın olduğu belirtildi. Görüldüğü üzere, bankanın kadın istihdam oranı, yüzde 50’ye çok yakın.