Araştırmalara göre Türkiye’deki kadın yönetici oranı yüzde 20 civarında seyrediyor. İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması Reed’in Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, yaptıkları yönetici yerleştirmelerine bakarak orta ve üst düzey yönetici pozisyonları için kadın istihdamının 2017 yılında pozitif bir ivme kazanacağını dile getiriyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) açıkladığı Çalışma Yaşamında Kadınlar: Eğilimler 2016 raporuna göre tüm dünyada kendi hesabına çalışan ve aile çalışanı durumunda olan 586 milyon kadın bulunuyor. Küresel olarak bakıldığında kadınlar toplam istihdamda yüzde 40’lık paya sahip. Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2016’ya göre ise Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 11.5’ten yüzde 14.2’ye yükseldi.

Günümüzde kadın – erkek eşitliğinden söz etmek için henüz erken olsa da özellikle son yıllarda şirketlerin tepe koltuklarında kadınları daha sık görmek mümkün. Bağımsız bir araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre Türkiye’de kadın yönetici oranı şu anda yüzde 20 civarında seyrediyor. Gelecek dönemlerde bu oranın artması hedefleniyor.

İŞKUR ve İLO’nun birlikte yapmış olduğu Kadın İstihdam Eylem planının verilerine göre istihdam edilen kadın istihdamının sektörlere göre ayrımları; yüzde 53 hizmet sektörü, yüzde 15 sanayi, yüzde 1 inşaat sektörü ve yüzde 31’i ise tarım sektörü olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle önyargılardan uzak, eşit çalışma fırsatları ve hakları sunularak kadınların hem nicelik hem de nitelik olarak işgücüne katılmalarını artırmak için işverenlere ve danışmanlık şirketlerine çok iş düşüyor.

Kayıt dışı çalışan kadınların yüzde 56,8 ücretsiz aile işçiliği yaptığını yüzde 57.3 ise ev işleriyle meşgul olduğunun belirtildiği raporun sonuçlarına bakıldığında esnek çalışma modelinin hem kadın istihdamının artırılması hem de kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir çözüm olacağı göze çarpıyor.

REED Türkiye çalışanlarının yüzde 92’si kadın olan İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması Reed’in Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, 2016 yılı içinde yaptıkları üst düzey yönetici yerleştirmelerine bakıldığında kadın – erkek oranlarının birbirine yakın oranda gerçekleştiğini belirtiyor. Bazı sektörlerin yönetim kadrolarındaki kadın – erkek oranlarının umut verici olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Hizmet, hızlı tüketim ve ilaç gibi sektörlerde kadın yönetici sayısı oldukça yüksek. Reed Türkiye olarak bu sektörlerde yaptığımız çalışmalarda şirket yönetim anlayışlarında da ayrımcı bir bakış açısına hiç rastlamadık. Özellikle erkek egemen olarak anılan sektörlerde dahi pozitif bir gelişme var. Şirketler toplumsal cinsiyet eşitliği için tutarlı ve birbirini destekleyici politikalar geliştiriyor. Bu sektörlerin kadın istihdamına yönelik hazırladığı projeler de ön plana çıkıyor. Özetle 2017, kadın yöneticiler için pozitif bir yıl olacak” dedi.

İLO 2016 raporuna göre, son yirmi yıl içinde kadınların eğitimi alanında sağlanan ilerlemelerin, çalışma yaşamındaki konumlarına yansımadığının göründüğünü anlatan Yıldırım, “Bu sonuç bize iyi eğitimli birçok kadının başta ailevi nedenler olmak üzere farklı sebeplerle iş yaşamına dâhil olamadığını anlatıyor. Türkiye’deki esnek çalışma düzenlemesi ile bu durumdaki kadınları da iş yaşamında daha sık görebileceğiz” dedi.

Esnek işgücü çözüm olabilir…

Yeni çıkan esnek işgücü düzenlemesinin kadın istihdamına katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Yıldırım, “Esnek çalışma modelinin Türkiye için yeni bir model olduğunu düşünüyoruz, ancak hâlihazırda iş hayatında bu tür ihtiyaçlar zaten oluşmuş durumda. İşletmenin dönemsel ihtiyaçlarında, doğum iznine ayrılan veya özel nedenler ile işine devam edemeyen personelin yerine, geçici iş ilişkisi kurulabiliyor olacak. Bu çalışma şekli ile evlerinde oturan kadınların belirli dönemlerde çalışma opsiyonu ile işgücüne katılım oranının artacağını düşünüyorum. Özellikle kadınların çocuğuna bakmak, aile düzenini devam ettirmek vb. isteklerine alternatif çözümler olmalı. Cinsiyet ayırt etmeden çalışanın dönemsel çalışmak gibi bir opsiyonu da bulunmalı” dedi.

Önümüzdeki dönemde esnek çalışma konusunda yapılan düzenleme ile bazı sektörlerde kadın istihdamı daha da artacak. Ön plana çıkacak olan sektörlerin hizmet, bankacılık, danışmanlık, bilişim teknolojileri, mühendislik ve üretim olacağını anlatan Yıldırım, “Geçici iş ilişkisi kurulabilecek olan uzmanlık alanları ana iş kollarından çok tali pozisyonlar olacak. Bu nedenle satış pazarlama, ofis ve destek birimlerinde esnek işgücü çözümleri daha çok kullanılacak” dedi.